RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Odborný asistent

Katedra chemickej teórie liečiv

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Odbojárov 10
832 32 Bratislava


Členstvo v organizáciách
Slovenská chemická spoločnosť
Slovenská spektroskopická spoločnosť

Výskumné zameranie
Koordinačná chémia vanádu
Polyoxometaláty
Bioanorganická chémia
Fluórovanie anorganických látok
NMR spektroskopia (51V, 19F)
Chiroptické metódy, chirálne látky


CV - Lukáš Krivosudský_práca.pdf

Projects

Vanadium compounds in catalysis and material chemistry:
Interaction of experiment and theory.

Implementation of IUPAC recommendations on nomenclature of inorganic compounds into Slovak language


Študenti

MSc. Arash Ebrahimi          Aromatické hybridné polyoxometaláty ako ligandy (dizertačná práca)
M.Sc. Janaki Devi Somasundaram   
Interakcia polyoxometalátov na báze vanádu s biologickými systémami (dizertačná práca)